Uitleg mediation

 

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij de partijen onder leiding van een onpartijdige mediator samen tot een oplossing van hun conflict proberen te komen.  De belangrijkste beroepswaarde van de MfN-mediator is dat hij onpartijdig en neutraal is en geen belang heeft bij de mogelijke uitkomst van het conflict.

 

Daar waar mensen samenleven of -werken komen conflicten voor. Een conflict is een vastzittende situatie, waar partijen zelf niet meer uit komen. Als ze dat wel konden, was er immers geen conflict. Partijen hebben een meningsverschil en tegenstrijdige belangen. In een conflict spelen emoties een grote rol en de onderlinge communicatie loopt niet meer goed.

 

De kosten van conflicten op de werkvloer zijn aanzienlijk. Juist omdat conflicten zich niet beperken tot de inhoud van het meningsverschil, maar zich ook op emotioneel niveau afspelen. De kosten zijn bijvoorbeeld af te lezen aan verlies van productiviteit, verminderd werkplezier, stijgend verzuim of extra kosten voor de inhuur van deskundigen en advocaten. Daarbij komt vaak ook persoonlijk leed voor de betrokken partijen zoals  verlies van baan, aanzien of psychische of fysieke klachten.

Het is daarom belangrijk dat een conflict in een zo vroeg mogelijk stadium herkend en erkend wordt en dat er actie wordt ondernomen. Met behulp van professionele mediation kunnen veel conflicten in relatief korte tijd opgelost worden. Hoe eerder ingegrepen wordt, hoe groter de slagingskans. 

 

Ik maak graag ruimte in mijn agenda voor mediation

 

Ik ben het hele jaar in te huren al mediator. Een conflict is niet vooraf gepland. De behoefte aan het inzetten van een mediator is daarom ook niet gepland, maar tegelijkertijd wel vaak urgent. Ik maak graag ruimte vrij in mijn agenda om te kunnen mediaten. Mijn ervaring is dat in veel gevallen 3 tot 5 gesprekken volstaan om tot een oplossing komen. Bij mijn andere opdrachten vermeld ik dat ik gecertificeerd mediator ben en, indien mogelijk, voorrang geef aan een mediation.

 

Ik ben te bereiken op 06-34570214 of neem contact op via het contactformulier.

 

 

Mediation

 

"Wie boven de verschillen uitstijgt, ziet de eenheid en leeft ernaar." (Tsjwang-tse)

In 2017 ben ik opgeleid tot mediator. Sindsdien treed ik op als onafhankelijke bemiddelaar in conflicten. Ik heb mij gespecialiseerd in arbeidsrechtelijke conflicten tussen werkgever en werknemer en in teamconflicten, of situaties waarin de teamsamenwerking niet goed loopt. Conflicten op de werkvloer dus.

 

Gekwalificeerd registermediator

Ik sta als mediator ingeschreven bij het landelijke kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (Mfn) en ben lid van de beroepsvereniging van professionals in mediation (NMv). Ik ben gebonden aan de kwaliteitseisen, werkwijze en beroepsethiek van de MfN en ik houd mijn kennis en vaardigheden continu op peil.

 

Ik ben in te huren als mediator voor: 

 

  • Arbeidsmediation:  bemiddeling in (dreigende) geschillen tussen werkgever en werknemer

Bemiddeling bij arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer, bij verstoorde arbeidsrelaties, ontslag, langdurig verzuim en moeizaam verlopende reïntegratie.

 

  • Teammediation en -coaching: begeleiding van teams en afdelingen

Bemiddeling en begeleiding bij verstoorde communicatie, niet effectieve samenwerking, spanningen in teams of bij verschil van inzicht tussen leidinggevende en de afdeling.

let's explore
let's explore
let's explore